Persondatapolitik

Klinikken tager beskyttelse af dit privatliv og behandlingen af dine personoplysninger meget alvorligt. Derfor indsamles der ikke automatisk personhenførbare oplysning om dig som bruger, uden dit samtykke, når du besøger websitet. I det følgende er uddybet, hvilke personhenførbare oplysninger, der kan indsamles, i hvilke sammenhænge de indsamles, til hvilket formål de indsamles, grundlaget for indsamlingen og hvordan de opbevares.

1. Kontaktformularer
Websitet indeholder flere kontaktformularer, der indsamler visse personoplysninger i den udstrækning du selv afgiver oplysningerne.

1.1 Indsamling i kontaktformularer
Dine personoplysninger indsamles i det omfang, du selv indtaster oplysningerne i formularer, giver dit samtykke via “Godkend og acceptér” og derefter trykker “Send”.

1.2 Oplysninger der indsamles i kontaktformularer
Fra hver enkelt formular, og såfremt oplysninger sendes, indsamles altid dit navn, telefonnummer og email adresse. I formularer der også indeholder emne og besked felter, vil oplysningerne derfra tillige indsamles. Kontaktformularer må IKKE sendes på vegne af andre personer eller indeholde helbredsoplysninger. I tilfælde af, at sådanne situationer opstår, slettes mails omgåede.

1.3 Formål med kontaktformularer
Indsamlingen af oplysninger fra kontaktformularer sker med det formål, at klinikken kan svare dig tilbage pr. mail og/eller telefon, hvis du har sendt en forespørgsel via en formular. Hvis personoplysninger, indsamlet via en kontaktformular, danner grundlag for behandling i klinikken, kan oplysningerne benyttes til oprettelse af klientjournal.

2. Grundlag for indsamling
Med mindre andet retslig grundlag indtræder, er indsamling og behandling af personhenførbare oplysninger baseret på, at du giver dit samtykke.

3. Sikkerhed
Trafikken til og fra websitet er sikret med SSL kryptering udstedt af Let’s Encrypt. Oplysninger fra kontaktformularer leveres i krypteret form til en mailboks hos Klinik Skeem og opbevares ikke webserveren.

4. Periode for opbevaring
Personoplysninger fra sendte formularer, slettes straks på din anmodning eller senest efter 24 mdr., med mindre de tjener en retslig forpligtelse som klinikken er pålagt

5. Databehandlere
Der anvendes kun databehandlere i EU og hvor klinikken har indgået databehandleraftaler (DPA) jf. gældende lovgivning

6. Videregivelse af oplysninger
Personhenførbare oplysninger videregives ikke, i nogen som helst form til tredjepart, med mindre du giver dit samtykke hertil eller det tjener en retslig forpligtelse som klinikken er pålagt. Oplysninger indsamlet via Cookies videregives i anonymiseret form til de tredjeparter som fremgår af punkt 1.4

7. Indsigt og klager
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personhenførbare oplysninger, der behandles og få oplysningerne udleveret på forlangende. Du kan desuden og til enhver tid, gøre indsigelse mod, at disse personoplysninger behandles. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at oplysningerne bliver behandlet. Henvendelse herom kan ske til: post@klinik-skeem.dk. Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

8. Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:
Klinik Skeem
Baldersvej 9, 4873 Væggerløse

Your Content Goes Here